תאריכי קורסים

פיטנס מורחב
(6 תעודות)
שלוחותתאריכיםימים ושעות
פיטנס מורחב
(6 תעודות)
תל אביב
תאריך פתיחה:
05/03/21
ימי שישי:
10:30-14:30
ירושלים

תאריך פתיחה:
10/01/21
ימי ראשון
11:00-15:00


מרחביה (עפולה) תאריך פתיחה:
13/04/21
ימי שישי
10:30-14:30


מרחביה (עפולה) תאריך פתיחה:
21/05/21
ימי שישי
10:30-14:30
מרחביה (עפולה)

תאריך פתיחה:
01/07/21
ימים א',ב',ד',ה'
10:30-14:30
פילאטיס מזרן

תל-אביב

תאריך פתיחה:
05/04/21
קורס דו שבועי
ב' - 17:00-21:00
ו' - 11:00-15:00
תל-אביב

תאריך פתיחה:
02/07/21
ימי רביעי
11:00-15:00
ירושלים

תאריך פתיחה:
08/02/20
ימי שני
11:00-15:30
פיטתרפיהתל-אביב

תאריך פתיחה:
21/04/21
ימי שישי
10:30-14:30
חיפה

תאריך פתיחה:
11/10/20
ימי א'(ערב)
18:00-21:30